Hiển thị các bài đăng có nhãn VMWare. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VMWare. Hiển thị tất cả bài đăng

2018-07-24

Sửa lỗi An error occurred while creating temporary file... trên VMware ESXi server

Lỗi "Failed - An error occurred while creating temporary file for /vmfs/volumes/........./...vmx: The file already exists" khi khởi động máy ảo trên VMware ESXi server
Minh họa thông báo lỗi
Việc cần làm bây giờ chỉ là đổi tên file .vms~ trong virtual machine để nó tạo file mới là xong.Cách của tôi là truy cập vào ESXi qua web, bật SSH lên, login vào, đổi tên file bằng dòng lệnh. Nếu bạn có cách khác hay hơn vui lòng bình luận ở dưới bài đăng này nhé.


Bước 1: Bật SSH bằng cách truy cập vào ESXi server qua web, vào Manage, chuyển sang tab Services, tìm dòng TSM-SSH, nhấn Start.

Bật SSH
Bước 2: Dùng trình SSH client(putty chẳng hạn) truy cập vào server ESXi, tìm đến thư mục chứa dữ liệu của vm server, đổi tên file có đuôi .vmx~ thành đuôi bất kỳ, tôi ví dụ đổi đuôi thành .vmx.bak


Lưu ý: Đường dẫn chứa các file của máy ảo có dạng /vmfs/volumes/58ec2adc-d2744db0-e72b-1866da455e03/HTI-DC01, trong đó HTI-DC01 là tên máy chủ ảo mà bạn đặt cho nó.

Như vậy là xong. Khởi động máy ảo lên để tận hưởng thành quả.

Chúc các bạn thành công.

Việt Hoàng